Usprawnianie motoryki małej – scenariusz zajęć rewalidacji

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 27 września 2021 roku.

Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia objętego kształceniem specjalnym, I etap edukacyjny, 60 minut

Temat: Ćwiczenia ręki – usprawnianie motoryki małej

Cele ogólne:

 • usprawnianie motoryki małej i dużej
 • poszerzanie zasobu doświadczeń sensorycznych i poznawczych
 • doskonalenie umiejętności grafomotorycznych

Cele terapeutyczne:

 • stymulacja układu proprioceptywnego, przedsionkowego i dotykowego
 • poprawa dystrybucji napięcia mięśniowego
 • poprawa stabilizacji mięśni obręczy barkowej
 • doskonalenie sprawności manualnej
 • kształtowanie poczucia rytmu
 • rozwijanie myślenia logicznego
 • doskonalenie koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej
 • doskonalenie spostrzegawczości
 • rozwijanie umiejętności naśladowczych
 • wydłużanie koncentracji uwagi
 • rozwijanie kreatywności

Forma pracy:

indywidualna

Metody i techniki:

 • elementy muzykoterapii
 • elementy terapii ręki
 • metoda praktycznego działania
 • pokaz
 • metoda słowna

Środki dydaktyczne:

płyta CD, wstążki w rożnych kolorach (do wyboru), kartki białego papieru, duży szary karton, wałeczek malarski lub pędzel, klej, kreda, farby, flamastry, karta do dyktanda graficznego, balon, rakietki, stara gazeta

Przebieg zajęć:

1. Wymyślanie własnych gestów na powitanie, np. skłon głową, dygnięcie.

2. Przedstawienie planu zajęć.

3. Taniec ze wstążkami do muzyki Johanna Straussa “Wiener Blut, Op. 354”.

W trakcie tańca naśladowanie ruchów nauczyciela: duże i małe wymachy ramion (rysowanie wielkich i małych kółek), robienie zygzaka ze wstążki, podnoszenie wstążki wysoko i opuszczanie nisko, obroty – wirowanie, zmiany tempa, zmiany ręki prowadzącej wstążkę.

4. Autoportret.

Nauczyciel przyczepia duży, szary karton do ściany lub drzwi. Dziecko przy pomocy miękkiej kredki (może być np. kredka świecowa) lub kredy próbuje obrysować swój kontur na kartonie. Następnie używając kredy, farb i flamastrów wypełnia kontur według własnej inwencji. Przy pomocy wałeczka malarskiego i farb płynnymi ruchami zamalowuje tło.

5. Zabawa z balonem.

Dziecko napełnia balon powietrzem i odbija rakietką w kierunku nauczyciela.

6. Dyktando graficzne.

Dziecko rysuje według instrukcji. Można skorzystać z gotowych publikacji książkowych lub wydrukować kartę z portalu Eduzabawy.com:

https://eduzabawy.com/karty_pracy/dyktando-graficzne/kodowanie-dyktando-graficzne-jesien/

7. Zabawa z gazetą.

Uczeń formuje z dużej kartki gazety kulę, ugniata z wielką siłą (jak ugniatanie kuli śnieżnej) i rzuca do wskazanego celu.

8. Podsumowanie.

Dziecko określa, które ćwiczenie podobało mu się najbardziej, a które najmniej. Nauczyciel dokonuje słownej oceny pracy dziecka na zajęciach. Podziękowanie za wspólną pracę.

9. Pożegnanie wymyślonym przez siebie gestem.

Bibliografia:
 • Zofia Handzel, Dyktanda graficzne, Harmonia

Autor: Iwona Łuczak – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz