Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych – program innowacji metodyczno-programowej

Temat innowacji: Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych ucznia z dysfunkcją narządu słuchu Spis treści: Wstęp I Zakres innowacji II Motywacja wprowadzenia innowacji III Cele innowacji IV Metody i formy pracy z uczniem… Zobacz więcej

Osoby z dysfunkcją wzroku i słuchu na rynku pracy

  Problemy, możliwości i potrzeby zawodowe osób niewidzących i słabowidzących Możliwości i problemy zawodowe osób niewidomych Istnieje wiele terminów określających osobę, u której występują poważne problemy z widzeniem: osoba niewidoma,… Zobacz więcej