Utrwalenie dodawania i odejmowania w zakresie 10 – scenariusz zajęć z edukacji matematycznej dla klasy I

Temat: Zabawy matematyczne – utrwalenie dodawania i odejmowania w zakresie 10. Cele główne: Cele szczegółowe: Uczeń: Metody: Formy: Środki dydaktyczne: 10 kartonów z liczbami od 1 do 10 oraz z… Zobacz więcej

Matematyczne andrzejkowe zadania z treścią dla młodszych dzieci

„Raz stłumione uzdolnienia – nie da się ich rozwinąć nigdy” prof. dr hab. E. Gruszczyk-Kolczyńska Dzieci chcą odkrywać matematykę i pragną jej doświadczać, a samo liczenie i proste rachunki są przez… Zobacz więcej