W świecie kolorów. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej – zajęcia rewalidacyjne

Scenariusz zajęć rewalidacyjnych, I etap edukacyjny, 60 minut Temat: W świecie kolorów. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej. Cele ogólne: Cele szczegółowe – uczeń: Metody pracy: Formy pracy: Środki dydaktyczne: Przebieg zajęć: Nauczyciel… Zobacz więcej

Innowacja pedagogiczna – Kolorowe miesiące. Nauczanie polisensoryczne w pracy grupowej z dziećmi

Rodzaj innowacji: innowacja programowo-metodyczna Autor innowacji: mgr Katarzyna Lewandowska I. WSTĘP Nauka staje się najbardziej efektywna, jeśli zaangażowane są wszystkie zmysły dziecka. W procesie poznawczym dociera do dziecka wiele różnorodnych… Zobacz więcej