Przewodnik po metodach i narzędziach w zakresie pracy z uczniami z autyzmem

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 9 sierpnia 2018 roku.

Przewodnik po metodach i narzędziach poznanych podczas programu ERASMUS+ „Zwiększenie specjalistycznych kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem” w zakresie:  pracy z uczniem z autyzmem oraz pracy z uczniem z zespołem Aspergera

Poradnik, który trzymacie Państwo w rękach, przedstawia obraz naszego podejścia do edukacji i konieczności budowania solidnych fundamentów dla treningu komunikacji poprzez systematyczne konstruowanie środowiska edukacyjnego. Bazujemy na zasadach analizy zachowania dziecka i kładziemy nacisk na rozwijanie funkcjonalnych umiejętności porozumiewania się. W ramach projektu ERASMUS + pt: „Zwiększenie specjalistycznych kompetencji kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem” dwunastu nauczycieli ukończyło specjalistyczne szkolenie w Oxford International Study Centre, dotyczące w szczególności autyzmu, w tym zespołu Aspergera oraz właściwego postępowania przy zachowaniach trudnych. Poszerzeniu wiedzy na temat metody alternatywnej komunikacji opartej na intensywnej interakcji miedzy nauczycielem a uczniem oraz poznaniu najnowszych trendów wspierania dzieci z obniżonym rozwojem. Niniejszy poradnik prezentuje wiedzę i umiejętności zdobyte podczas szkolenia w Oxfordzie oraz job shadowingu, dzięki któremu nauczyciele poszerzyli wiedzę na temat dobrych praktyk stosowanych przez partnera i umiejętności pozwalające na zaimplementowanie tych rozwiązań do ich codziennej pracy w szkole.

Spis treści:

1. Metoda PECS – Picture Exchange Communication System
2. Faza I
3. Faza II
4. Faza III
5. Faza IV
6. Faza V
7. Social Story
8. Pantomima (drama)
9. Niepokojące objawy w wieku niemowlęcym
10. Niepokojące objawy w wieku przedszkolnym
11. Niepokojące objawy w wieku 5 do 11 lat
12. Ciekawe publikacje
13. Fakty i mity o autyzmie

1. PECS – Picture Exchange Communication System

Model PECS został opracowany w 1995 roku jako unikalny, wspomagający/alternatywny pakiet interwencji rozwijających umiejętność porozumiewania się dla osób ze spektrum autyzmu i/lub innymi zaburzeniami rozwojowymi.

PECS to kompletna i pełna metoda nauki komunikacji funkcjonalnej i umiejętności społecznych, teoretyczne korzenie metody łączą zasady Stosowanej Analizy Zachowania. Cały system opiera się na podawaniu, różnicowaniu obrazków, a docelowo na budowaniu pełnych zdań, zadawaniu pytań oraz komentowaniu sytuacji. W procesie tym stosujemy podpowiedzi (fizyczne) oraz strategie wzmocnienia poprzez dawanie upragnionych rzeczy, co w rezultacie prowadzi do niezależnego porozumiewania się. Podczas zajęć za pomocą metody PECS – (Picture Exchange Communication System) uczymy naszych uczniów, jak się komunikować stosując pojedyncze ikony, w późniejszych fazach uczą się konstruować pełne zdania. Każdy uczeń posiada osobistą pomoc do komunikacji, książkę, tablice, które dają możliwość nawiązania kontaktu z drugą osobą w różnych sytuacjach społecznych.

Pobierz cały materiał z ilustracjami

 

Opracowanie: Nauczyciele Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem

 

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz