Scenariusz grupowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 25 marca 2020 roku.

Temat zajęć: Stymulowanie percepcji słuchowej.

Data:

01.06.2017 r.

Czas trwania:

1 godzina zegarowa

Miejsce zajęć:

sala lekcyjna

Osoba prowadząca:

Renata Oszust

Cele główne:

 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz procesów słuchowych;
 • Zaspokajanie potrzeby ekspresji, emocji i zabawy.

Cele szczegółowe – uczestnik:

 • Poznaje proste instrumenty muzyczne i wydawane przez nie dźwięki;
 • Doskonali umiejętność lokalizowania źródła dźwięku;
 • Naśladuje ruchy wykonywane przez nauczyciela;
 • Rozwija motorykę małą poprzez manipulacje instrumentami i przedmiotami wydającymi dźwięk;
 • Skupia uwagę na odbiorze bodźców słuchowych odtwarzanych z telefonu.

Formy pracy:

praca indywidualna, praca z całą grupą.

Metody pracy:

zabawowo-naśladowcza, stymulacji zmysłów, oglądowa, elementy muzykoterapii.

Pomoce do zajęć:

instrumenty muzyczne (cymbałki, trójkąt, bębenek, marakasy, dzwonki), kij deszczowy, celafon, balon z ziarnami, grzechotki, pojemniki wypełnione ryżem i kaszą, ręcznie wykonane instrumenty, telefon z dźwiękami.

Rola nauczyciela:

aktywizuje, pomaga, zachęca i motywuje do działania.

Rola uczestnika:

na miarę swoich możliwości aktywnie uczestniczy w zajęciach.

Przebieg zajęć:

 1. Powitanie –  podanie ręki uczestnikom zajęć.
 2. Obserwacja instrumentów muzycznych – uczestnicy obserwują pokazywane przez nauczyciela instrumenty muzyczne (cymbałki, trójkąt, bębenek, marakasy, dzwonki).
 3. Poznawanie dźwięków instrumentów muzycznych – nauczyciel demonstruje uczestnikom zajęć dźwięki wszystkich instrumentów muzycznych (cymbałki, trójkąt, bębenek, marakasy, dzwonki).
 4. Manipulowanie instrumentami i próby wydobywania dźwięków – uczestnicy samodzielnie wybierają rozłożone na dywanie instrumenty muzyczne; samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wydobywają dźwięki z instrumentów muzycznych, manipulują nimi.
 5. Poznawanie dźwięków wydawanych przez różne przedmioty – nauczyciel demonstruje uczestnikom zajęć jakie dźwięki wydają rozłożone na dywanie przedmioty (balon z ziarnami, kij deszczowy, celafon, grzechotki, pojemniki z ziarnami, ręcznie wykonane instrumenty).
 6. Lokalizowanie źródła dźwięku – uczestnicy zajęć odwracają się w kierunku źródła dźwięku wydawanego przez nauczyciela za pomocą instrumentów muzycznych lub innych przedmiotów wydających dźwięk.
 7. Dźwięki odtwarzane z telefonu – uczestnicy zajęć słuchają dźwięków wydawanych przez wybrane instrumenty muzyczne odtwarzane za pomocą telefonu.
 8. Pożegnanie – pożegnanie się z uczestnikami zajęć, podanie ręki.

Scenariusz grupowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych opracowała: Renata Oszust – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz