Ćwiczenia usprawniające motorykę małą i dużą – scenariusz zajęć rewalidacyjnych

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna
Opublikowano: 21 lutego 2024 roku.

Temat zajęć: Zdrowy zawrót głowy – ćwiczenia usprawniające motorykę małą i dużą.

Autor:

Katarzyna Kamińska

Uczeń:

klasy 1-3 szkoły podstawowej z zespołem Aspergera

Czas trwania:

60 minut

Cel główny: 

  • usprawnianie motoryki małej i dużej

Cele szczegółowe – uczeń potrafi:

  • rozwiązać zagadki i sprawdzić na komputerze właściwe odpowiedzi
  • pokazać dłońmi i całym ciałem owoce i warzywa
  • wykleić plasteliną obrazki
  • zastosować chwyt pęsetowy przy segregacji
  • zbudować samodzielnie budowle z klocków lego

Forma pracy:

  • indywidualna

Metody:

  • oparte na słowie: pogadanka, zagadki
  • praktyczne: praca plastyczna, budowle z klocków lego
  • metody aktywizujące: ćwiczenia ruchowe – pokazywanie dłońmi i całym ciałem warzyw i owoców

Środki dydaktyczne:

zagadki o owocach i warzywach, karty pracy – rysunki warzyw i owoców, plastelina, komputer, klocki lego, miseczki, naklejki

Część wstępna zajęć:

1. Powitanie, przedstawienie celów zajęć.Uczeń słucha nauczyciela, wita się z nauczycielem. Nauczyciel przedstawia przebieg zajęć, wita się z uczniem, wpisuje temat do dziennika.
2. Zagadki o owocach i warzywach.Uczeń czyta zagadki, zgaduje hasła, sprawdza odpowiedzi na komputerze.Nauczyciel pomaga uczniowi, obsługuje komputer, czyta wybrane zagadki, stosuje pochwały za dobrze wykonane zadanie.

Część właściwa zajęć:

3. Zagadki o owocach i warzywach – zabawa ruchowa. Uczeń kreśli w powietrzu dłońmi zarys warzyw i owoców wybranych przez nauczyciela.
Prezentuje warzywa i owoce całym ciałem.
Nauczyciel podaje nazwy warzyw i owoców do przedstawienia.
4. Zabawa plastyczna – warzywa i owoce.Uczeń wykleja plasteliną warzywa i owoce. Nauczyciel rozdaje karty pracy, kontroluje przebieg zadania.
5. Zabawa klockami lego – „Kolorowy zawrót głowy”.Uczeń ma chwytem pęsetkowym rozdzielić żółte, czerwone i zielone klocki do odpowiednich miseczek.
Budowanie warzyw/owoców z klocków.
Nauczyciel przygotowuje trzy miseczki: żółtą, czerwoną i zieloną. Prosi ucznia o segregację klocków w odpowiednim kolorze do pasującej miski przy użyciu chwytu pęsetowego.

Pomaga uczniowi wymyślić kształt owoców/warzyw z klocków lego.

Część końcowa zajęć:

6.   Pożegnanie.Uczeń mówi, które ćwiczenie mu się najbardziej podobało, a które sprawiło mu trudność, wie czego się nauczył. Żegna się z nauczycielem. Przykleja na koszulkę odznakę.Nauczyciel żegna się z uczniem, powtarza cele zajęć, pyta ucznia o to, co było fajnego i trudnego dla niego. Daje uczniowi odznakę – naklejkę z symbolem warzyw/owoców.

Ćwiczenia usprawniające motorykę małą i dużą – scenariusz zajęć rewalidacyjnych opracowała: Katarzyna Kamińska – Czytelniczka Portalu

Bookmark the permalink.

Zbliżające się szkolenia online w naszej akredytowanej placówce doskonalenia nauczycieli:

Dodaj komentarz