Scenariusz zajęć dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym – Kolorowy motyl

czerwony motyl z biało-niebieskimi plamkami na skrzydłach na łące

Scenariusz zajęć przeprowadzonych w klasie IV-VIII Temat ośrodka tygodniowego: Wiosna na łące Temat zajęć: Kolorowy motyl Cele ogólne: zapoznanie uczniów z cyklem rozwojowym motyli Cele szczegółowe – dziecko potrafi: wskazać… Zobacz więcej