Opis i analiza rozpoznania i rozwiązania problemu wychowawczego

Opis i analiza rozpoznania i rozwiązania problemu wychowawczego – uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym 1. IDENTYFIKACJA PROBLEMU Michała poznałam, gdy rozpoczęłam pracę w mojej obecnej szkole, w 2015 roku. Był uczniem… Zobacz więcej

Opracowanie Indywidualnego Przypadku Dziecka przejawiającego trudności wychowawcze

Opracowanie indywidualnego przypadku Charakterystyka dziecka i rodziny: Chłopiec, wiek – 5;5. Dziecko pochodzi z rodziny pełnej, w której rodzice pozostają w nieformalnym związku (konkubinat). Chłopiec jest jedynakiem. W domu wraz z… Zobacz więcej

Opis i analiza przypadku dziecka z niepełnosprawnością intelektualną

Opis i analiza przypadku dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym z zespołem Downa i z niepełnosprawnością ruchową  1. IDENTYFIKACJA PROBLEMU Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, z zespołem Downa i… Zobacz więcej