Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowego

Miejsce pracy: Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Opiekun stażu: mgr Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy Stanowisko: Oligofrenopedagog, nauczyciel kontraktowy Wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym Ukończone studia:… Zobacz więcej

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko: Anna Kinga Kołomańska Nazwa placówki: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mławie Staż pracy pedagogicznej: 7 lat Stopień awansu zawodowego: Nauczyciel mianowany Czas trwania stażu: 2 lata i 9… Zobacz więcej