Rozwijanie sprawności ruchowej, umiejętności obserwacji – scenariusz zajęć rewalidacyjnych w ogrodzie

bańki mydlane, żółte kwiaty w ogrodzie

Temat: Rozwijanie sprawności ruchowej, umiejętności obserwacji i wykorzystywania informacji w działaniu – zajęcia w ogrodzie. Cele: Metody: Formy pracy: Środki dydaktyczne: Proponowany przebieg zajęć: 1. Zabawa na powitanie:  3, 2,… Zobacz więcej

Realizacja podstawy programowej dla uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną

Podstawa programowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym ma za zadanie zapewnić im adekwatne wsparcie oraz dostosowane do ich potrzeb narzędzia edukacyjne, umożliwiając tym samym pełny… Zobacz więcej

Wydarzenie „Ponadczasowa muzyka w różnych wymiarach” z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu – zapraszamy

Zapraszamy Państwa na niezwykłe wydarzenie, które ma na celu nie tylko zwiększenie świadomości społecznej na temat autyzmu, ale także ukazanie potencjału sztuki jako narzędzia integracji społecznej.  „Ponadczasowa muzyka w różnych wymiarach”… Zobacz więcej

Wykonujemy obliczenia pieniężne – scenariusz zajęć dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Temat: Wykonujemy obliczenia pieniężne. Cel główny: Cele operacyjne – uczeń: Metody: Formy pracy: Środki dydaktyczne: Proponowany przebieg zajęć: 1. Powitanie: Wędrująca paczka Prowadzący zaprasza uczniów do ustawienia się w kole,… Zobacz więcej