Scenariusz zajęć prowadzonych metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Dzieci trzymają się za ręce

Temat zajęć: Ruch sprawia radość. Cele zajęć Cel główny: Cele szczegółowe: Metody: (Podział metod za Cz. Kupisiewiczem) – metoda pokazu– obserwacji – metoda zajęć praktycznych Formy pracy: Środki dydaktyczne: Przebieg… Zobacz więcej

Rozwijające zajęcia ruchowe poprzez doskonalenie relacji „z”, „razem”, „przeciwko”, czyli jak być sobą działając w grupie

Forma pracy i liczebność grupy Zajęcia wychowawcze w formie indywidualnej i grupowej dla 6 dzieci (6-letnich) z przedszkola ogólnodostępnego z oddziału integracyjnego wraz z rodzicami (12 osób). Cele ogólne: Wszechstronne… Zobacz więcej

„Wesoła zabawa” – aktywności ruchowe z elementami Ruchu Rozwijającego V. Sherborne

„Wesoła zabawa” – aktywności ruchowe z elementami Ruchu Rozwijającego V. Sherborne dla uczniów z głęboką niepełnosprawnością intelektualną Cele zajęć: Usprawnianie sfery poznawczej. Rozwój komunikacji i porozumiewania się. Kształtowanie świadomości własnego… Zobacz więcej

Scenariusz zajęć prowadzonych metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Temat: Ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała – wyczuwanie łokci i kolan Uczestnicy: uczniowie edukacji wczesnoszkolnej – mało liczna grupa np. oddział integracyjny Czas: 45-60 minut (zależnie od liczby uczniów)… Zobacz więcej

Scenariusz zajęć terapii ruchowej prowadzonych metodą W. Sherborne

Miejsce ćwiczeń: sala terapeutyczna Czas trwania: 30 minut Metoda pracy: Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne Formy pracy: w parach, indywidualna Cele ogólne: kształtowanie świadomości własnego ciała wspomaganie rozwoju dziecka poprzez ruch,… Zobacz więcej

Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną – konspekt zajęć

Cele zajęć:  w sferze poznawczej: zdobywanie umiejętności koncentracji uwagi rozumienie komunikatów i zainteresowanie komunikacją uświadomienie sobie własnego ciała i przestrzeni rozwijanie postawy twórczej w sferze emocjonalnej i osobowościowej: umiejętność radzenia… Zobacz więcej