Rozwijanie inteligencji wielorakich – inteligencja kinestetyczna

Temat: Rozwój świadomości własnego ciała – inteligencja kinestetyczna Liczba uczniów: dowolna Cel główny: Rozwój umiejętności uczniów w obszarze inteligencji kinestetycznej – ruchowej Cele szczegółowe: Rozwój aktywności ruchowej Doskonalenie ruchu gimnastycznego –… Zobacz więcej

Rozwijanie somatognozji u dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną – program

Program własny „Odkrywam własne ciało. Rozwijanie somatognozji u dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną” WSTĘP Orientacja w schemacie własnego ciała – somatognozja –  to zdolność do wyczuwania, nazywania i wskazywania części ciała oraz do rozróżniania… Zobacz więcej