„Interwencje społeczne dla nastolatków z Zespołem Aspergera. Przewodnik komunikacji i socjalizacji w terapii interakcyjnej” – recenzja

Autorami omawianej publikacji są: John Harpur, Maria Lawlor, Michael Fitzgerald. Powód, dla którego sięgnęłam po ten właśnie podręcznik, jest banalny. Mianowicie – otrzymanie zaliczenia na koniec semestru z przedmiotu „Problemy… Zobacz więcej

Filmy o niepełnosprawności, które pedagog specjalny zobaczyć powinien

taśma filmowa

Temat niepełnosprawności można  spotkać w szeroko pojętej sztuce, także filmowej.  Warto sięgać po te filmy, by zobaczyć i zrozumieć,  jak wygląda życie osób z niepełnosprawnością – ich codzienność, potrzeby, problemy, kontakty… Zobacz więcej

Nowe rozporządzenie dotyczące kształcenia dzieci niepełnosprawnych

1 września bieżącego roku wejdzie w życie nowe rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Według nowych… Zobacz więcej