Konspekt otwartych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych – Wiosenna łąka

czerwony motyl z biało-niebieskimi plamkami na skrzydłach na łące

Nauczyciel: Milena Cyga Data: Czas trwania zajęć: 120 minut Uczestnik: uczestniczka zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim Cel otwartych indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych: Wykorzystanie stymulacji polisensorycznej w usprawnianiu zmysłów dziecka… Zobacz więcej

Metoda Felicji Affolter jako narzędzie wspomagające rozwój osób z niepełnosprawnościami

dłonie

Praca z osobami z niepełnosprawnościami ukierunkowana jest na zaspokajanie ich potrzeb w zakresie poznawania otoczenia, rozwijania ich własnej aktywności, poczucia sprawczości i skuteczności. Jedną z metod, którą możemy zastosować w… Zobacz więcej

Zajęcia w pracowni gospodarstwa domowego dla dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością

Jak zajęcia w pracowni gospodarstwa domowego wpływają na wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży ze sprzężoną niepełnosprawnością na przykładzie placówki OREW Gdynia Raz w tygodniu organizujemy zajęcia w pracowni gospodarstwa domowego,… Zobacz więcej

Metoda Felicie Affolter – jako jedna z form pracy z osobami niepełnosprawnymi

  „Jestem sfrustrowany – boję się. Dlaczego? Wiem wprawdzie, że otoczenie działa. Nie potrafię go jednak Właściwie dotknąć – Właściwie ująć i poruszyć. Dlatego nie wiem JAKA JEST RZECZYWISTOŚĆ. Więc… Zobacz więcej