Dziesięć rzeczy o których chciałoby ci powiedzieć dziecko z autyzmem – recenzja książki

Na świecie zwiększa się liczba osób ze spektrum autyzmu. Jednocześnie stale wzrasta nasza wiedza o funkcjonowaniu dzieci i dorosłych z autyzmem oraz Zespołem Aspergera; wydawane są liczne pozycje książkowe. Nakładem… Zobacz więcej

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla ucznia z Zespołem Aspergera

  uczeń:  xxx Podstawa  objęcia  pomocą  psychologiczno-pedagogiczną: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nr xxx z dnia xxx wydane przez Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną xxx Program opracowano na okres: nauki w gimnazjum Diagnoza: Zespół… Zobacz więcej

„Interwencje społeczne dla nastolatków z Zespołem Aspergera. Przewodnik komunikacji i socjalizacji w terapii interakcyjnej” – recenzja

Autorami omawianej publikacji są: John Harpur, Maria Lawlor, Michael Fitzgerald. Powód, dla którego sięgnęłam po ten właśnie podręcznik, jest banalny. Mianowicie – otrzymanie zaliczenia na koniec semestru z przedmiotu „Problemy… Zobacz więcej