Program pracy korekcyjno-kompensacyjnej dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną

Imię i nazwisko ucznia – ******* Uczeń z niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu umiarkowanym, 12 lat   TREŚCI PROGRAMOWE Ćwiczenia doskonalące percepcję słuchową: zagadki- dobieranie odpowiedzi rozpoznawanie i wyodrębnianie głosek w… Zobacz więcej

Konspekt zajęć dla dzieci głęboko niepełnosprawnych intelektualnie

Zmysł dotyku - stokrotki położone na ręce dziecka

Tytuł: „Doświadczam nowych wrażeń” – stymulacja zmysłu smaku, dotyku i zapachu za pomocą zróżnicowanych bodźców. Cele: Rozbudzanie czucia powierzchniowego i czucia głębokiego Rozwijanie komunikacji pozawerbalnej (za pomocą mowy ciała, języka… Zobacz więcej

Konspekt zajęć wykorzystujących gesty Makatona i piktogramy

  Konspekt zajęć międzygrupowych w klasach Szkoły Przysposabiającej Do Pracy z wykorzystaniem gestów Makatona i piktogramów Zajęcia międzygrupowe: uczniowie niepełnosprawni intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym z klas PDP (14 osób)… Zobacz więcej

Konspekt zajęć dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną o tematyce zimowej

    Tytuł: „Poznaję impresję z zimowego świata” stymulacja polisensoryczna z wykorzystaniem materiałów naturalnych oraz sztucznych. Cele: Stymulacja polisensoryczna (wzrokowa, słuchowa, dotykowa i smakowa) Rozwijanie komunikacji pozawerbalnej Rozwijanie aktywności poznawczej uczniów… Zobacz więcej

Scenariusz przedstawienia promującego aktywność ruchową wśród uczniów Zespołu Szkół Specjalnych

Przedstawienie promuje aktywność ruchową i przybliża w zabawny sposób kilka dyscyplin sportowych. Scenariusz powstał w styczniu 2017 roku i będzie miał premierę podczas Szkolnego Konkursu Recytatorskiego SŁOWEM MALOWANE SPORTOWE OPOWIEŚCI… Zobacz więcej

Konspekt zajęć dla dzieci głęboko niepełnosprawnych intelektualnie „Czuję moje stopy”

  Tytuł: „Czuję moje stopy…” – stymulacja polisensoryczna z wykorzystaniem elementów masażu relaksacyjnego oraz różnych materiałów   Cele: Rozwijanie komunikacji pozawerbalnej (za pomocą mowy ciała, języka emocji i różnego rodzaju… Zobacz więcej