Przykładowy IPET dla uczniów szkoły podstawowej z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym

Podstawowym dokumentem szkolnym dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny. Opracowuje go zespół nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka i… Zobacz więcej

Ocena opisowa uczennicy z upośledzeniem w stopniu lekkim i niepełnosprawnością ruchową

Justyna B. Ocena końcowa Rok szkolny 2014/2015 Ocena opisowa uczennicy z upośledzeniem w stopniu lekkim  i niepełnosprawnością ruchową Ocena opisowa uczennicy z upośledzeniem w stopniu lekkim i niepełnosprawnością ruchową was… Zobacz więcej