W marcu jak w garncu – scenariusz zajęć z elementami oceniania kształtującego

Scenariusz zajęć z elementami oceniania kształtującego dla klasy pierwszej Temat: W marcu jak w garncu? 2 x 45 minut Cele ogólne: Kształtowanie umiejętności wypowiedzi ustnej. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na… Zobacz więcej

Scenariusz zajęć twórczych – Dzień słonecznego promienia

Scenariusz zajęć twórczych zintegrowanych dla klas II-III Temat zajęć: DZIEŃ SŁONECZNEGO PROMIENIA Cele ogólne: stymulowanie wielostronnego rozwoju osobowości uczniów, a w szczególności wyobraźni plastycznej, spostrzegawczości, aktywności twórczej wspomaganie dziecka w… Zobacz więcej

Jestem uczniem asertywnym – scenariusz zajęć świetlicowych

Temat lekcji: Jestem uczniem asertywnym. Cele ogólne: zapoznanie uczniów z nowym terminem – asertywność poszerzanie wiedzy dotyczącej prawidłowych postaw w kontaktach społecznych rozwijanie i kształtowanie umiejętności prawidłowego rozwiązywania sytuacji trudnych… Zobacz więcej

Scenariusz zajęć koła matematycznego dla klas V i VI – Prawa Dziecka

Scenariusz zajęć koła matematycznego klasa V- VI Prawa Dziecka w praktyce szkolnej Temat: Prawa Dziecka na matematyce. CELE: w czasie zajęć uczeń: utrwala (poznaje) wiadomości dotyczące praw człowieka i dziecka… Zobacz więcej

Witamy kolorową jesień – scenariusz zajęć z edukacji wczesnoszkolnej

Temat: Witamy kolorową jesień. Praca z płytą „Jesień”- Teatr Malucha, Cztery Pory Roku. Utwory w wykonaniu Ewy Błaszczyk i Wojciecha Malajkata. Cele główne: obserwacja przyrody – rozpoznawanie symptomów jesieni stymulacja… Zobacz więcej