Specjalne potrzeby edukacyjne dziecka z autyzmem – refleksje terapeuty

Dzieci mają niezbywalne prawo do rozwoju, którego podstawą jest aktywność i edukacja realizowana na miarę ich indywidualnych możliwości oraz potrzeb. Zadaniem integracji było takie sterowanie procesem edukacyjnym, które umożliwiłoby i… Zobacz więcej

Metoda Felicie Affolter – jako jedna z form pracy z osobami niepełnosprawnymi

  „Jestem sfrustrowany – boję się. Dlaczego? Wiem wprawdzie, że otoczenie działa. Nie potrafię go jednak Właściwie dotknąć – Właściwie ująć i poruszyć. Dlatego nie wiem JAKA JEST RZECZYWISTOŚĆ. Więc… Zobacz więcej

Psychospołeczna sytuacja rodzin dotkniętych autyzmem w oparciu o literaturę przedmiotu

  Niepełnosprawność oraz każda nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki wprowadzają zmiany jakościowe w życiu jej rodziny. Jedno z najpoważniejszych zaburzeń o podłożu neurobiologicznym, degradujące życie społeczne nie tylko osoby nim dotkniętej,… Zobacz więcej

Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu  – nowa publikacja dotycząca tematyki autyzmu

Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu jest zagadnieniem złożonym i wieloaspektowym, aby ją postawić, specjaliści muszą wnikliwie obserwować dziecko i jego rozwój. Postawienie diagnozy jest wieloetapowym procesem mającym na celu rozpoznanie zaburzeń… Zobacz więcej