Program dla dzieci i młodzieży z autyzmem – Poznaję zawody

Program „Poznaję zawody” na rok szkolny 2017/2018, 2018/2019,2019/2020 Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem … PLAN PROGRAMU: WSTĘP CELE PROGRAMU ADRESACI PROGRAMU METODY I FORMY REALIZACJI PROGRAMU MODUŁY… Zobacz więcej

Interaktywna podłoga pomaga dzieciom z dysfunkcjami rozwoju

Firma Funtronic – producent interaktywnej podłogi Magiczny Dywan, opracowała nowy zestaw gier, które mają służyć rehabilitacji dzieci i młodzieży z różnymi rodzajami dysfunkcji m.in. z autyzmem. W pakiecie „Magia ruchu”… Zobacz więcej

Program dla uczniów z autyzmem „Chcę pełniej poznawać świat!”

Program dla uczniów z autyzmem  „Chcę pełniej poznawać świat! Rozwijanie wrażliwości emocjonalnej i zmysłowej oraz umiejętności  ruchowych i komunikacyjnych jako droga do świadomego  życia”    Spis treści: Wstęp. Założenia programu. Założenia ogólne. Formy… Zobacz więcej

Kobiety i dziewczyny ze spektrum autyzmu – recenzja książki

Sarah Hendrickx napisała książkę o kobietach autystycznych w proteście przeciwko stereotypom w pojmowaniu autyzmu jako zaburzenia przypisanego płci męskiej. Jako osoba ze spektrum autyzmu, podobnie jak wiele innych kobiet, doświadczała… Zobacz więcej

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla dziecka z autyzmem

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny został opracowany dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm i uczęszczającego do przedszkola. Pobierz cały materiał   Autor: Agnieszka Kalinowska Materiał nadesłany… Zobacz więcej

Uczeń z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – wskazówki do pracy

Uczeń z zaburzeniami ze spektrum autyzmu wskazówki do pracy w pigułce Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży wynikają ze zindywidualizowanego sposobu nabywania wiedzy i umiejętności w procesie uczenia się, określonego specyfiką… Zobacz więcej